Cymru Fach

Cerdyn post hyrwyddo ffilm Cymru Fach.

CHWANT A CHARIAD,
NWYD A NAID, SERCH
A SIOM, DIALEDD A DIOGI…
YNG NGHYMRU FACH.


LOVE AND LUST, PASSION AND
PROMISCUITY, VANITY AND
VENGEANCE, GLUTTONY AND
GREED IN CYMRU FACH.

CYNHYRCHYDD/PRODUCER
JON WILLIAMS

CYFARWYDDWR/DIRECTOR
GRUFFYDD DAVIES

UWCH GYNHYRCHYDD/EXEC PRODUCER
MARC EVANS

YSGRIFENNWYD GAN/WRITTEN BY
WILLIAM OWEN ROBERTS

FFOTOGRAFFIAETH/PHOTOGRAPH
SIAN ELIN PALFREY

GYDA/WITH
GARETH PIERCE/LOWRI GWYNNE/SIONED WYN/
RHYS AP TREFOR/NICOLA BEDDOE/ANEIRIN HUGHES/
CAITLIN RICHARDS/STEFFAN RHODRI/
VICTORIA PUGH/GWYN VAUGHAN

CYNHYRCHIAD
FFILMIAU BOOM FILMS

DANGOSIADAU YN YSTOD WYTHNOS EISTEDDFOD
CAERDYDD YN SINEMA 1 CHAPTER, NOS FAWRTH
(5ED) AM 8.30 PM, NOS FERCHER (6ED) AM 6.30PM.
TOCYNNAU AR GAEL O SWYDDFA DOCYNNAU
CHAPTER, WWW.CHAPTER.ORG, NEU O STONDIN
CHAPTER AR FAES YR EISTEDDFOD (UNED 620).

SCREENING AT CHAPTER ARTS CENTRE, CINEMA 1:
TUESDAY (5TH) AT 8.30 PM. WEDNESDAY (6TH) AT
6.30 PM. TICKETS AVAILABLE AT STAND 620 (OPPOSITE.
THEATRE), WWW.CHAPTER.ORG, AND BOX OFFICE
(02920304400) THIS FILM IS SUBTITLED.

AR DAITH SINEMA YN YSTOD MEDI/HYDREF 2008
IN CINEMAS AROUND WALES, SEPT/OCT 2008

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cyffredinol

Slot Meithrin

Cerdyn post hyrwyddo Slot Meithrin. Martyn Gerainc ac Wcw.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cyffredinol

Emyn Roc a Rôl

Cynnwys hyrwyddo rhaglen newydd Emyn Roc a Rôl ar S4C, ar ffurf feinyl a llawes cerdyn.

Blaen a chefn y llawes, gyda’r ‘feinyl’ yn dangos trwyodd yn y canol.
Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cyffredinol

Dinas Mot

Dinas Mot yw nodwedd daearyddol – casgliad o glogwyni – sydd i’w weld ym Mwlch Llanberis. Mae wrth droed ysgwydd sy’n arwain i fyny at y Grib Goch o ochr ogleddol masiff yr Wyddfa.

Carnedd Elidir o Ddinas Mot

Es i edrych am Ddinas Mot ar ôl ei weld ar hen fapiau. Yr enw, ac nif ei rinweddau, oedd yr atyniad. Pwy oedd Mot – enw sy’n gyffredin ar gi – ac a oes hen gaer yma? Does dim olion unrhyw fath o gaer ond yn ôl Enwau Eryri, Iwan Arfon Jones, cawr lleol oedd Mot. Yr unig canlyniadau chwilio yw rhai gwefanau gwybodaeth dringo, a rheiny yn llawn enwau diog Saesneg a thalfyriadau.

Map bras yn dangos lleoliad Dinas Mot a chopaon enwog eraill. (Meddalwedd: QGIS)

Ar y ffordd i fyny yr oedd digon o grug, llus, ambell i afr a llyffant!

Llus: geill fod yn led-gyffredin, ond fel arfer, bydd defaid yn eu mwynhau.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cyffredinol

Tŷ fy Nhad

Fel arfer, byddaf yn byw a gweithio yn Llundain, gan ddychwelyd i fy mhrif cartref yma ac acw – ryw unwaith y mis. Ers ddechrau’r pandemig ym mis Mawrth 2020, yr ydwyf wedi dychwelyd i dŷ fy nhad.

Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer o drigfannau; pe na byddai felly, a fyddwn i wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi?

Yn lle trigfannau, mae llawer o lyfrau, pamffledi a mapiau. Dymunaf rannu rhai o’r rhain â chi.

Tŷ fy Nhad yw enw un o raglenni C’mon Midffîld hefyd.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cyffredinol

Gwell hwyr na hwyrach

Mae hi bron yn flwyddyn ers i wledydd y DU gychwyn ar eu cyfnod clo a rhwystrau. Daeth i rym 23 Mawrth 2020, er yr oedd hi’n amlwg bod un ar y ffordd ers meityn. Ar wahan i glywed sgrechau pobl yn galw am un wedi gweld y don yn taro gwledydd eraill, yr oedd un busnes mawr ar ôl y llall yn hel pobl adref ac yn didyddmu a gohirio busnes.

Mae’n anodd cofio ac adrodd unrhyw beth o bwys o’r flwyddyn olaf, er yn ddiau yr ydwyf wedi bod yn brysur iawn trwy’r adeg. Er yr holl aros gartref, yr oeddwn wedi disgwyl y buaswn wedi ysgrifennu rhywbeth – unrhyw beth. Felly dyma ceisio ffindio ysgogiad i wneud. Gwell hwyr na hwyrach.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cyffredinol