Dinas Mot

Dinas Mot yw nodwedd daearyddol – casgliad o glogwyni – sydd i’w weld ym Mwlch Llanberis. Mae wrth droed ysgwydd sy’n arwain i fyny at y Grib Goch o ochr ogleddol masiff yr Wyddfa. Es i edrych am Ddinas Mot ar ôl ei weld ar hen fapiau. Yr enw, ac nif ei rinweddau, oedd yr… Parhau i ddarllen Dinas Mot

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cyffredinol

Tŷ fy Nhad

Fel arfer, byddaf yn byw a gweithio yn Llundain, gan ddychwelyd i fy mhrif cartref yma ac acw – ryw unwaith y mis. Ers ddechrau’r pandemig ym mis Mawrth 2020, yr ydwyf wedi dychwelyd i dŷ fy nhad. Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer o drigfannau; pe na byddai felly, a fyddwn i wedi… Parhau i ddarllen Tŷ fy Nhad

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cyffredinol

Gwell hwyr na hwyrach

Mae hi bron yn flwyddyn ers i wledydd y DU gychwyn ar eu cyfnod clo a rhwystrau. Daeth i rym 23 Mawrth 2020, er yr oedd hi’n amlwg bod un ar y ffordd ers meityn. Ar wahan i glywed sgrechau pobl yn galw am un wedi gweld y don yn taro gwledydd eraill, yr oedd… Parhau i ddarllen Gwell hwyr na hwyrach

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Cyffredinol