Ysbrydolwyr Hiut 2018

Unwaith eto, mae cwmni jîns (clos cotwm caerog?) Hiut o Aberteifi wedi creu rhestr o 100 person o’r flwyddyn flaenorol sydd wedi bod yn ryw fath o ysbrydoliaeth iddynt.

100+ MAKERS AND MAVERICKS – 2018

Melin Tregwynt

Maent wedi cyhoeddi rhestr o gant o wneuthurwyr a gwrthwynebwyr ers 2013, gyda’r bobl wedi eu rhannu yn ôl adrannau. Un o’r adrannau hyn yw Brave New Wales.

Eleni mae deuddeg person yn yr adran Brave New Wales, gan gynnwys Geraint Thomas, ac Eifion ac Amanda o Felin Tregwynt. Gobeithiaf weld pawb yn yr cyn bo hir.

This entry was posted in Cyffredinol. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.