Voronoi Cymru hyper-leol

Heb fynd i sôn am siom diffyg papur newydd dyddiol Y Byd, mae Cymru’n ffodus bod ganddi rwydwaith o bapurau bro; er bod y cynnwys yn tueddu i fod ar bapur yn unig (eithriad yma – Clonc). Ond beth petai gan y papurau bro hyn mwy o bresenoldeb ar-lein? Yn ôl yn 2015, yng nghanol cyffro gwefannau newyddion hyper-leol,  yr oedd Ifan Morgan Jones yn pendroni’r un syniad. Aeth ati i greu map i ddiffinio dalgylchoedd hyper-leol. O’r hyn sydd i’w weld, mae wedi ei seilio ar grwpiau o godau post. Dwi reit hoff o’r map, ac yr oeddwn am geisio creu’r map ond mewn dull gwahanol i lungopïo a gludo darnau o bapur.

Map hyper-leol Ifan Morgan Jones

Map Voronoi yn ceisio defnyddio’r un dalgylchoedd

Map Voronoi wedi ei seilio ar ranbarthau cod post – LL30, SA69 etc.

O’r nifer o setiau data agored sydd bellach ar gael, un o rain yw Code-Point Open gan yr OS. Gellir cael rhywfaint am ddim, ond petaech yn talu mae mwy o ddata defnyddiol i’w gael, sef pwyntiau ffiniau dalgylchoedd codau post. Yn y fersiwn sydd am ddim, mae pob cod post gyda lleoliad y canolbwynt – dim ffiniau dalgylch. Felly, gan ddefnyddio meddalwedd R es ati i gymryd lleoliadau codau post, eu grwpio yn ôl hanner cyntaf y cod, ac wedyn cyfrifo cyfesurynnau cyfartalog y pwyntiau. Mantais hyn yw bod y pwynt yn tueddu i gael ei ganoli ar ardaloedd ble mae llawer o strydoedd – mwy o bobl – yn lle ardal eang wag.

Ar ôl paratoi’r pwyntiau i bob cod post, sef y darn mwyaf poenus, fe wnes i ddefnyddio pecyn deldir yn R i greu diagram Voronoi. Un i bob un grŵp o godau post, ac un arall i’r codau post wedi eu grwpio fel rhai Ifan. Mae diagram Voronoi yn ceisio tynnu llinellau neu ffiniau yn union hanner ffordd rhwng dau bwynt fel arfer, gan arwain at greu dalgylchoedd. O’r hyn y gwelaf, mae diagram Voronoi yn debyg iawn i fap Ifan!

 

 

I wneud diagramau Voronoi eich hun, mae Flowing Data efo tiwtorial yma.

 

O.N. Be am uwch lwytho cynnwys papurau bro i un wefan, a’i archifio rywbryd?

This entry was posted in Cyffredinol. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 Comments