Clytwaith gyda Textures.js

Un llyfrgell JavaScript poblogaidd yw D3.js (Data Driven Documents) sy’n gwneud hi’n haws dangos pob math o ddelweddau ar y we. Llyfrgell JavaScript delweddu cyflenwol newydd yw Textures.js. Mae’n gwneud hi’n haws ychwanegu gweadau i siapiau neu ffiniau. Yn fy achos i, dewisais ffiniau siroedd cyfredol Cymru. Os wnewch ddiweddaru’r dudalen o’r ddolen isod, mi wneith y gweadau newid i bob sir ar hap.

Clytwaith Cymru

Nid yw gwneud hyn yn amhosib, ond mae D3 a Textures yn gwneud hi llawer haws, ac mewn modd y gellir ei ddangos ar ddyfeisiau symudol. Gellir cyfuno hyn gyda data ar e.e. patrwm yn dibynnu ar amrediad canran o siaradwyr y Gymraeg.

Os oes diddordeb mi wna’i ychwanegu mwy o wybodaeth ar sut y gwnes i hyn (llawer o gamau chwithig), gan ddangos enghreifftiau gyda ffiniau gwahanol.

(O.N. Mae’r darlun plaen du a gwyn hwn yn atgoffa fi o hen lyfrau Daearyddiaeth CBAC.)

This entry was posted in Cyffredinol and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.