Milltir sgwâr

Term a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio cynefin rhywun yw ‘milltir sgwâr’. Yn ol Geoff Boeing, fe wnaeth Allan Jacobs greu mapiau milltir sgwâr o ddinasoedd gwahanol fel modd o gymharu eu gwrthrychedd (objectivity). Hynny yw, bydd yr un cymhariaeth yn cael ei wneud rhwng un lle a’r llall gan bwy bynnag fo’r arsyliwr. Mae’r mapiau yn ymdebygu i rai Giambattista Nolli, arddull sydd yn lliwio popeth yn ddu ond y strydoedd a’r meysydd yn wyn.

Fel rhan o’i waith traethawd doethuriaeth, mae Geoff Boeing wedi creu pecyn Python, OSMnx, sy’n creu mapiau milltir sgwâr mewn dull Nolli. Mae’n defnyddio gwybodaeth OpenStreeMap, a gellir eu creu gan nodi unai pwynt hydred a lledred, neu enw lle. Cymharer dinasoedd y Byd a rhai Cymru.

Mae’r pecyn hefyd yn gallu dangos rhwydweithiau map (ffyrdd a llwybrau etc.), fel yr un hwn o Gaerdydd (fi sydd wedi ychwanegu’r ffin a’r ysgrifen). Map tebyg i un Dafydd Elfryn o afonydd Cymru.

Map o'r rhwydweithiau o fewn ffin dinas Caerdydd

This entry was posted in Cyffredinol and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.