Esblygiad ar waith

Bydd pobl yn tueddu i feddwl am esblygiad yn digwydd dros gyfnod o filoedd o flynyddoedd. Yr ydym yn dysgu ein bod yn deillio o fwncïod dros chwe i saith miliwn o flynyddoedd yn ôl, felly mae’n anodd iawn amgyffred yn y fath amserlin. Mae’r fideo hwn yn dangos esblygiad ar waith dros gyfnod byrrach.

Yn y fideo, mae bacteria yn cael eu gosod ar ymylon disgl Petri sydd yn cynnwys agar (math o siwgr wedi ei ddal mewn gelatin, sy’n fwyd i’r bacteria), ac inc i amlygu presenoldeb y bacteria. Hefyd yn yr agar mae gwrthfiotig, sydd yn cynyddu mewn crynhoad o’r ymylon hyd y canol. Mae’r fideo yn dangos bod y gwrthfiotig yn atal lledaeniad y bacteria, ond fo bacteriwm yn datblygu mwtaniaeth sydd yn digwydd ei wneud yn imiwn i’r gwrthfiotig, gall dyfu a lledaenu unwaith eto. Hwn yw esblygiad, ac mae’r fideo yn gwneud peth da o amlygu peryglon camddefnyddio gwrthfiotigau.

 

This entry was posted in Cyffredinol. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.