Dathliadau Dwynwen a Burns

Yn ol ystadegau cofnodi ymwelwyr i’r blog hwn, yr oedd Gwresfap o’r Gymraeg ar Twitter yn reit boblogaidd. Felly dyma ddatblygiad ar yr un gwreiddiol. Casgliad o ddata o ble yr oedd pobl yn son am Santes Dwynwen neu Noson Burns, ill dau yn cael eu dathlu Ionawr 25, ar Twitter. Trwy ddefnyddio rhaglen sgriptio Python, fe wnes i chwiliad o drydar sy’n son am unai Santes Dwynwen, Dwynwen, #stdwynwen neu Burns Night, #burnsnight ac yn y blaen. Ar ol cael y wybodaeth hwn, wedyn edrych ar y lleoliad a roddwyd ar broffil y defnyddiwr. Dyma’r canlyniadau. Pa un yw Santes Dwynwen a pha un yw Noson Burns?

Dwynwen Burns

This entry was posted in Cyffredinol. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.