Hen feddwl y Gymraeg

Ysgrifennodd Rhys Jones am ben-blwydd chwarter canrif rhaglen deledu Heno. Yn rhan o’r blogiad oedd fideo yn dangos tri chyflwynydd yn ein cyfarch. Atgoffodd hyn fi o’r fideoau eraill sydd ar gael ar YouTube,  clipiau o hen raglenni oddi ar S4C.

Soniwyd sawl gwaith dros y blynyddoedd nad oes digon o gynnwys cyfryngol Cymraeg da ar gael. O’r hyn fedra i weld, mae digon o gynnwys Cymraeg, ond yn anffodus nid yw’n cael ei greu’n ddigon aml. Os feddyliwch chi am gynnwys S4C, Radio Cymru, Papur Bro neu be bynnag arall dros y blynyddoedd, siŵr bod sawl peth yn eich taro fel rhywbeth o safon. Mae’r we yn rhoi cyfle i gasglu’r holl bethau da o’r blynyddoedd a fu yma ar y we, heb orfod gweitied fisoedd am y peth nesaf.

Y broblem gyda defnyddwyr Cymraeg y we, gan gynnwys fi, yw eu bod yn barod i dderbyn a defnyddio cynnwys, ond rywsut unai yn amharod neu heb y ddealltwriaeth i roi rhywbeth yn ôl. Gwelaf hyn fel rhywbeth sy’n deillio o arferion diwylliant poblogaidd Cymreig. Gall pobl cynnal diwylliant Cymraeg trwy fynd i wrando ar fandiau neu dalwrn ac yn y blaen, ond prin yw’r pethau hyn yn cael eu digido. Bosib nad oedd chwant digio’r fath hon o beth? Ar y llaw arall, mae pobl fel fy hun yn ddigon hapus dringo mynydd, neu gystadlu mewn camp arall, a dychwelyd am adref. Yn y naill achos, mae pobl yn treulio eu hamser yn gwneud pethau na fydd yn arwain at gynnwys ar-lein, er bod posib gwneud pethau diddorol. Mae’r achosion yr ydwyf wedi sôn amdanynt yn cyfeirio at gynnwys a wnaed o bethau cyfredol neu yn y dyfodol – ysgogi pobl i ystyried creu cynnwys yn arbennig i’r we.

Ar y llaw arall, mae achos gwahanol a ysbrydolwyd gan flogiad Ifan Morgan Jones, sef papurau bro. Er eu bod yn gronfa eithriadol o bwysig i haneswyr, mae’n siŵr bod cynnwys gwreiddiol da yn eu plith, ond nid ydynt wedi eu digido nac ar gael ar-lein. Buaswn yn dweud bod eu gwerth adloniant yn fwy pwysig na’r un hanesyddol.

Buaswn yn dweud yn y tymor byr bod digido cynnwys sydd eisoes wedi ei baratoi, yn fwy pwysig na chreu cynnwys o’r newydd. Gall greu sylfaen, dangos arfer da, ac ysbrydoli eraill ar beth yw cynnwys da, a be mae pobl yn ei fwynhau.

This entry was posted in Cyffredinol. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.