Peidiwch â chyffwrdd…

“Peidiwch â chyffwrdd â’r peiriannau, now sling your hooks or I’ll break your face.” Dyma beth ddywedodd Nessa wrth ddau lanc yn y rhaglen Gavin & Stacey. Heddiw ac yn fwyfwy yn y dyfodol, ni fydd angen cyffwrdd. Mae Google bellach eisiau ein helpu.

soli1

Ers blwyddyn neu ddau mae’r ddyfais LeapMotion ar gael (tua £40-50), yn cysylltu â’ch cyfrifiadur ac yn defnyddio mudiad eich dwylo yn yr awyr fel cyfarwyddiadau. Mae’r dechnoleg sy’n defnyddio tonnau isgoch (a all gael eu rhwystro’n hawdd) angen golwg clir i synhwyro lleoliad eich dwylo. Gellir chwifio eich dwylo fel mewnbwn i symud i’r chwith neu’r dde ac yn y blaen, sydd yn gweithio’n addawol iawn. Mae’n gweithio yn yr un modd a rheolyddion Nintendo Wii a Microsoft Kinect.

leapmotion

Yn yr wythnos olaf mae Google wedi cyhoeddi Project Soli, sydd yn defnyddio hen dechnoleg RADAR gyda thonnau radio. Rhan arbennig o’r dechnoleg yw’r gallu i synhwyro sawl plaen ar yr un pryd. Mae Soli’n well ar ddarganfod lleoliad pennau pob bys a gweddill eich dwylo. Gallaf geisio egluro mwy, ond mae’r fideo isod (Saesneg) gan y dylunwyr eu hunain yn gwneud y peth yn well. Mantais tonnau radio yw nad ydynt yn dioddef o ymyriant cymaint ag isgoch. Byddaf yn disgwyl gweld hyn mewn offer llawdriniaeth sydd angen sgiliau echddygol manwl i bwytho y tu mewn i gyrff, neu mewn pethau syml fel rheolyddion radio (llun uchod) neu switsys golau. Bosib bydd synhwyron fel hyn yn cael eu defnyddio i fonitro cleifion sâl a’u symudiadau.

Nid yw technolegau fel hyn am y gorau pob tro. Dwi dal yn gweld hi’n reit ddi-am yn defnyddio pethau fel Kindle, neu geisio ysgrifennu’n ddigidol ar sgrin gydag ysgrifbin. Mae’r corff rywsut yn ceisio profi neu dderbyn adborth. Bydd papur yn adlamu’n ôl, ar ôl lleihau gwasgedd ysgrifbin – hwn sydd yn bwysig, a ni ellir ei ail-greu’n ddigidol eto.

This entry was posted in Cyffredinol. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.