Electroneg argraffiedig

Roll-to-Roll-headphones-by-Maxime-Loiseau-photo-Samy-Rio_dezeen_468_2

Deuddydd yn ôl ar wefan Dezeen, ymddangosodd erthygl am glustffonau wedi eu creu’n rhannol gydag electroneg argraffiedig (uchod). Un maes sydd wedi hoelio sylw nifer yw potensial argraffu rholyn i rolyn (roll-to-roll, R2R) gyda chydrannau electronig. Pwnc ymchwil fy noethuriaeth oedd defnyddio deunyddiau arbennig i wneud celloedd solar, a all wedyn cael eu gwneud gyda thechnegau R2R (isod).

Risø-lam4_thumb

Er bod argraffu R2R yn faes gyffroes iawn, mae sawl problem dal i’w thrwsio. Y grŵp sydd fwyaf adnabyddus am eu gwaith gyda chelloedd solar R2R yw Prifysgol Dechnegol Denmarc (DTU). Maent wedi bod yn anfon celloedd solar yn y post, gyda chost y postio’n ddrytach na’r cell ei hun! Hyd yn hyn, prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill sydd wedi bod yn gwthio R2R, ond mae’r cyhoeddiad o glustffonau sy’n gweithio yn gam fawr ymlaen.

This entry was posted in Cyffredinol. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.