Monthly Archives: March 2018

Data mawr Cambridge Analytica

Yn ôl ymchwiliadau Newyddion Channel 4 a The Guardian, mae cwmni Cambridge Analytica wedi casglu data personol heb ganiatâd, proffilio pobl yn seicolegol, ac wedyn eu targedu gyda hysbysebion manwl. Crëwyd ffeithiau a newyddion ffug – celwydd – i ategu honiadau yn yr hysbysebion. Un o’u hymgyrchoedd oedd cymell pobl i bleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE). Casglu […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment