Mapio defnyddwyr Strava

Digwyddiadau Strava yng Nghaernarfon.

Yn aml y byddaf yn defnyddio app Strava ar fy ffôn symudol, sy’n fy ngalluogi i gofnodi, ble dwi’n rhedeg neu feicio, pa mor bell y byddaf yn mynd, a fy nghyflymder. Mae’n enghraifft arall o wasanaeth cyfrwng cymdeithasol, sy’n rhoi llwyfan i mi, a nifer o bobl eraill, rannu ein gweithgareddau, gan hefyd ychwanegu elfen gystadleuol e.e. gweld pwy sy’n gynt na chi ar ddarn penodol o ffordd &c. Er hyn, dwi’n gyndyn i rannu pob peth gan nad ydw i am i bawb wybod be dwi’n ei wneud nac ym mhle; yn defnyddio Strava i gofnodi fy nghyflymder &c ond ddim yn ei rannu efo’r Byd. Yn fwy penodol dwi’n mynd allan ar fy meic neu i redeg i ddianc rhag pawb a phopeth, ac i wacáu fy meddwl.

Gyda’r data sydd yn cael ei rannu’n gyhoeddus, mae Strava wedi bod wrthi yn ei brosesu ac wedi ei arddangos ar ffurf gwresfap. Maent yn sôn am yr anawsterau o weithio gyda symiau enfawr o ddata ar eu blog peiriannu, ond mae’r map rhyngweithiol i’w weld yma.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.