Cymry ar blât

Ddoe, es i am goffi i Scandi Kitchen yn ardal Fitzrovia o Lundain. Yr ydywf wedi bod yno o’r blaen, mwy nag unwaith, a hynny ynghylch y sylw a dena’r Smörgåsbordiau (dwi’n meddwl na’r didolnod a’r Angstrom sydd yn haeddu’r sylw). Y tro hyn sylwais ar nodwedd bach ar eu bwydlenni. Gweler y llun isod sy’n dangos y nodwedd – yr ochr chwith – sy’n cynnwys y ddwy ochr er gwybodaeth (clic am fersiwn mwy).

Bwydlen sy’n peri i chi dreulio mwy o amser nag arfer yn ei ddarllen. Beth am wneud un am gymeriad hanesyddol Cymreig?

Dyma ymgais fras gennyf i siop goffi Providero yr ydwyf yn mynychu yng Nghyffordd Llandudno (Tremarl), ynghylch Kate Roberts. Rhaid nodi nad yw hyn wedi derbyn caniatâd, ond bosib yn gwneith sbarduno rhywbeth.,.

 

Dwi i’w weld yn astudio bwydlenni (neu’n gwario gormod o bres ar goffi drud) mwy na’r disgwyl, felly mae’r syniad uchod yn werth gwneud. I rai yn Llundain, nid yw Cymru wedi cyrraedd 1996. Dyfed? (Rhan o fwydlen MILK yn Balham, Llundain. Gwerth ymweld â’r wefan retro!)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.