Cymru × Monocle

Yn rhifyn pump o The Forecast gan gylchgrawn Monocle, mae Arolwg Cenedl am Gymru, sydd wedi derbyn nawdd gan Fwrdd Twristiaeth Cymru.

Fel nad yw rhywbeth fel hyn yn cael ei fethu, dyma cipolwg o’i gynnwys. Mae’n werth ei weld, gan ei fod yn derbyn triniaeth ‘glan’ Monocle.

Caiff Cymru ei ddisgrifio fel gwlad o harddwch naturiol eithriadol sydd yn brysur troi yn un o gorneli mwyaf byrlymus yn Ewrop. Bob yn ail dudalen mae llun trawiadol o Gymru, fel isod, sy’n deillio o ymgyrch ‘Epic’. (Gwell i mi beidio dweud dim…)

 

Mewn rhagair gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, mae’n crybwyll Haf 2016 fel un o deimladau cymysg – penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd, a lled-lwyddiant tîm pêl-droed Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop. Mae’n mynd ati i ddisgrifio Caerdydd fel un o ddinasoedd y DU sy’n tyfu cyflymaf, ac yn ffynnu ym maes diwydiannau creadigol. I bwysleisio safon yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig, mae’n nodi Aston Martin, Airbus, Melin Tregwynt a Hiut Denim fel enwau o fri. I gloi, mae’n cyffwrdd ar daith datganoli cyffroes Cymru ers 1999, a bod dyfodol disglair o’n blaenau.

Mae sawl pennod gan gynnwys Caerdydd, Isadeiledd, Bwyd a diod, Natur a’r amgylchedd, a Busnes ac economi. Y bennod olaf yw Pethau y byddem yn ei brynu, sef llun o nwyddau sydd, yn eu tyb, yn cynrychioli Cymru orau. Mae rhestr o’r nwyddau isod, ond sylwer nad oes dim o draidd technoleg neu ddiwydiant yn anffodus.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.