Gwresfap o’r Gymraeg ar Twitter

Map wedi ei greu gyda data Kevin Scannel, Athro ym Mhrifysgol Saint Louis, map OpenStreetMap a chod agored Leaflet a Heatmap.

Mae Kevin Scannel, ryw ffordd neu’i gilydd, wedi creu set o ddata sy’n cynnwys meysydd hydred, lledred a’r nifer o drydar. Petai’r wybodaeth a gasglwyd yn absoliwt, annhebyg iawn bydd mwy nag un trydar efo’r union werthoedd o hydred a lledred. Beth sy’n debygol o ddigwydd yw bod trydar o fewn un ardal (er enghraifft o fewn pum milltir i ganolbwynt Caerdydd), yn cael eu grwpio yn ôl hydred a lledred y canolbwynt hynny. Rhaid cofio na sampl yw hyn, ac anodd iawn bydd mapio pob un trydar posib. Nid pawb sy’n dewis cyhoeddi eu lleoliad beth bynnag. Yn ogystal â hyn, mae mater preifatrwydd, ble gall siaradwyr Cymraeg eu lleoli i’w tai eu hunain.

Gan ddefnyddio Heatmap.js, mae’n bosib creu graddfa lliw sy’n ddibynnol ar y nifer o drydar. Bydd hyn wedyn yn creu un haen gyda nifer o gylchoedd o liwiau gwahanol sy’n gorgyffwrdd. Gellir defnyddio Leaflet.js i roi haenau gwahanol ar ben ei gilydd. Mae Leaflet yn tynnu gwybodaeth map o OpenStreetMap, ac yn ei osod fel haen. Mae wedyn yn gosod haen Heatmap.js ar ei ben, gan roi y map gorffenedig. (Gellir ystyried OpenStreeMap fel map Wikipedia, ble mae’n bosib i bobl ychwanegu manylion eu hunain. Golyga hyn fod yr wybodaeth yn rhydd ac yn agored i bobl wneud be a fynnant.)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Trackback

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.